MARZENA CIACH

RADCA PRAWNY

Centrum Odszkodowań

Jestem Twoim prawnikiem

 

Dla zapewnienia kompleksowej i fachowej pomocy prawnej w ramach Kancelarii wyodrębnione zostało

Centrum Odszkodowań. Komórka ta zapewnia kompleksowe i profesjonalne świadczenie usług w tym właśnie zakresie.

Jeżeli Ty lub osoba Ci bliska doznaliście uszczerbku na zdrowiu lub szkody majątkowej skontaktuj się z Nami. Podejmiemy się wszelkich działań, aby uzyskać należne Ci odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

Świadczone przez nas usługi obejmują między innymi:

-    uzyskiwanie odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

-    uzyskiwanie odszkodowań za śmierć osoby bliskiej,

-    pomoc w kwestii błędów w sztuce lekarskiej,

  1. -   pomoc w sprawie uzyskania świadczeń należnych osobom poszkodowanym za uszczerbki

     na zdrowiu i uszkodzenia ciała,

-    odszkodowania za wypadki drogowe,

  1. -   ochronę dóbr osobistych, np.: nazwiska, twórczości naukowej czy artystycznej, tajemnicy

     korespondencji, wolności sumienia i wyznania itp.

-    inne sprawy przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym.

W ramach czynności podejmiemy się odzyskania na Twoją rzecz:

-    rekompensaty pieniężnej za doznaną krzywdę,

  1. -   zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu leków i urządzeń rehabilitacyjnych, kosztów opieki,

     przejazdów i zatrudnionej pomocy,

-    zwrotu utraconych korzyści - utraconych dochodów,

  1. -   renty wyrównującej utratę zarobków, wzrost potrzeb lub zmniejszenie się widoków powodzenia na

     przyszłość albo odszkodowania jednorazowego z ważnych powodów,

-    wypłaty z góry, dotyczące kwot potrzebnych na leczenie,

-    wypłaty sumy potrzebnej na przystosowanie do nowego zawodu,

Pomożemy także:

-    w uzyskaniu pojazdu zastępczego,

-    podjęciu rehabilitacji przez poszkodowanego.

Ponadto zajmiemy się postępowaniem w sprawie, gdy gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego. Odzyskamy dla Ciebie stosowane odszkodowanie.


Ponadto w ramach pomocy prawnej:

-    udzielimy Ci porad prawnych,

  1. -   przygotujemy odwołania od decyzji ubezpieczyciela, wezwania do zapłaty, pozwy o zapłatę

     należności,

  1. -   podejmiemy się reprezentacji przed sądem o zapłatę roszczeń z tytułu odszkodowania,

     zadośćuczynienia, kosztów leczenia, rehabilitacji, renty z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

dalej >>>Windykacja.html
<<< wróćWitam.html

Kancelaria Radcy Prawnego Marzena Ciach  © 2014

ul. Terespolska 4 lok. 305  |  03-813 Warszawa  |  tel. 22 – 203 43 44

ul. Piłsudskiego 8  |  26-600 Radom  |  tel. 48 – 340 30 30

ul. Mickiewicza 15 lok. 2  |  26-600 Radom  |  tel. 48 – 38 69 0 69